TARI COMPLET P100

Kompletna kombinacija preparata za salamurene proizvode sa visokim prirastom, sa fosfatom, sredstvom za vezivanje vode i formiranje boje, sredstvo za bolji ukus i nitrit

Doziranje

8% na gotov proizvod

Sastav:

Skrob, šećeri, sredstvo za zgušćavanje (E407) tri-, poli- i difosfati (E451, E452, E450) sredstvo za formiranje boje (E301), začini na osnovi soli kao nosioca, natrium nitrit (0,25% E250) na soli kao nosioca

Asortiman


ActivitaC plus
 
INSTANT NOTA coffee
 
SOJA PROTEIN proizvodi
 
Aditivi